Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ostpreußische Landschaft

Rytprūsių žemės ūkio kredito įstaiga.

Ostpreußische Landschaft, Ostpreußische Generallandschaftsdirektion, žemės ūkio kredito įstaiga. Karaliaus įsteigta 1788, iš pradžių skirta tik kilmingiesiems dvarininkams. 1847 išplėsta, ja galėjo naudotis visi krašto ūkininkai (to nuo 1808 siekė Heinrichas Friedrichas Karlas von Steinas). Sunkiu nederliaus metu Ostpreußische Landschaft padėdavo kaimiečiams. Gyvavo iki Antrojo pasaulinio karo. Turėjo Rytprūsių gyvybės draudimo organizaciją ir banką.

MLEA