Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kreditas

paskolos žemės ūkio reikalams.

kredtas. 1849 pirmieji iš Prūsijos provincijų tik Rytprūsių kaimo gyventojai turėjo teisę gauti kreditą žemės ūkio reikalams. Jis teiktas tik žemės (įkainotos ne mažiau kaip už 1500 markių) savininkams, gyvenantiems iš žemėvaldos. Kreditus dažniausiai imdavo smulkūs žemės savininkai. Iki 1895 paskolomis pasinaudojo 10 725 ūkiai iš 60 000, atitinkančių kredito reikalavimus. Nuo 1895 Rytprūsiuose keitėsi žemėvaldos (taip pat pievų, miškų, iš jų gaunamo pelno ir kita) įkainojimo sąlygos, todėl žemės ūkio kreditą galėjo gauti vis daugiau žmonių. 1913 pradėta taikyti priemokų sistema taip pat palengvino kredito gavimą. Smulkiesiems žemės savininkams taikytos nuolaidos (susijusios su išlaidomis dokumentams paskolai gauti). Kad kaimiečiams nereikėtų toli važiuoti dėl paskolos gavimo sąlygų, jos perrašytos visiems (kiekvienam socialiniam sluoksniui) suprantama kalba ir išsiuntinėtos po apskritis. Žemės ūkio draugijos rengdavo informacinius susirinkimus. Kartais į apskričių centrus siųsti kaimų žemės ūkio tarnautojai sužinoti apie kredito išdavimo sąlygas, vėliau jas aiškindavo savo kaime bei nemokamai užpildydavo kredito norinčiųjų prašymus. Kredito paslaugų sferą ypač išplėtojo Rytprūsių bankas (vok. Bank der Ostpreussischen Landschaft) Karaliaučiuje. Įsteigus daugybę jo poskyrių, palengvėjo kreditų išdavimas. Iki 1915 bankas turėjo 7 centrus, 10 pagalbinių būstinių, beveik 100 punktų Rytprūsiuose kreditui gauti reikalingiems dokumentams priimti ir paskoloms išduoti. Kreditų sistemos plėtrą skatino ir 1910 įkurta Gyvybės draudimo įstaiga (vok. Lebensversicherungsanstalt). Gyvybės draudimo įmokas buvo galima mokėti kartu su kredito padengimo įmokomis. Smulkiesiems ūkiams taikytas liaudies draudimas (vok. Volksversicherung), sietas su kredito grąžinimo įmokomis. Gyvybės draudimo įstaiga rėmė kreditų sistemos plėtrą, rūpinosi, kad kreditus gautų smulkieji ir vidutiniai žemvaldžiai. Išplėtota kreditų sistema prisidėjo prie krašto žemės ūkio suklestėjimo. Tarpukariu Klaipėdos krašte veikė 41 Raiffeiseno tipo kreditų kooperatyvas. 1937 pradžioje jie turėjo apie 7,5 mln. Lt indėlių ir 16 mln. Lt išduotų paskolų. Dar kooperacija, bankininkystė Klaipėdos krašte.

L: Dr. Leweck. Die Heranziehung des bäuerlichen Grundbesitzes zumlandschaftlichen Kreditsystem in Preussen. Berlin, 1915.

LE