Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ostpreussen und seine Maler“

„Rytprūsiai ir jų dailininkai“, iliustruotas kalendorius.

„Ostpreussen und seine Maler“ [„Rytprūsiai ir jų dailininkai“], iliustruotas kalendorius. Nuo 1979 leidžia Schwarze leidykla Wuppertalyje ir Rytprūsių kraštiečių draugijos kultūros skyrius. „Ostpreussen und seine Maler“ tikslas – priminti kraštiečiams ir jų vaikams tėviškės peizažus. 1979 leidinys skirtas Nidai. Vėliau skelbti kūriniai iš Piliavos, Tilžės, Klaipėdos, Kuršių nerijos, Nemuno žemupio, Karaliaučiaus ir kitur. Kalendoriuose įdėti Maxo Hermanno Pechsteino, Alfredo Partikelio, Karlo Kunzo ir kitų dailininkų darbai, jų gyvenimo ir kūrybos trumpi aprašymai; skelbiama krašto poetų, rašytojų kūryba.

Eva Erika Labutytė

Iliustracija: Kalendoriaus „Rytprūsiai ir jų dailininkai“, 2002 sausis, viršelis su paveikslu „Senasis Karaliaučiaus universitetas“