Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ost- und Westpreußischer Musenalmanach“

„Rytų ir Vakarų Prūsijos mūzų almanachas“, 1856–1861 leista kasmetinė poezijos rinktinė.

„Ost- und Westpreußischer Musenalmanach“ [Rytų ir Vakarų Prūsijos mūzų almanachas], 1856–1861 leista kasmetinė poezijos rinktinė. Skelbta krašto poetų ir poezijos mėgėjų (Eduardo Giseviaus ir kitų) kūryba. Muzikos priede skelbti kompozitorių ir muzikos mėgėjų (tarp jų FWMarkull – Markulio ir kt.) kūriniai. Pvz., 1856 Gisevius ten paskelbė savo aranžuotą lietuvių liaudies šokį Kepurinis. Vertinga istorinė medžiaga – Ost- und Westpreußischer Musenalmanach prenumeratorių sąrašai, aprėpę nemažą dalį krašto šviesuomenės (tarp jų buvo Wilhelmas Ernstas Beerbohmas ir kiti žymūs žmonės). Kasmetinis Ost- und Westpreußischer Musenalmanach padėjo susieti literatūros mėgėjus, įkurti Altpreußischer Dichterverein [Senosios Prūsijos poetų draugiją]. Almanache skelbti eilėraščiai ir apie krašto praeitį, senuosius prūsus, būta lietuviškų motyvų (pvz., Giseviaus eilėraštis Daina). Almanacho sudarymu rūpinosi dr. Augustas Lehmannas ir kiti; 1857 Ost- und Westpreußischer Musenalmanach leistas Karaliaučiuje, 1856, 1858–1859 – Marienwerderyje. Jis prenumeruotas Klaipėdoje, Tilžėje, Įsrutyje bei Mažosios Lietuvos kitose vietovėse.

Martynas Purvinas