Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Olyvos taikos sutartis

sutartis, sudaryta 1660 V 3, pasibaigus Šiaurės karui.

Olývos taikõs sutarts, 1660 V 3 pasirašyta sutartis, užbaigusi Šiaurės karą. Olyvos vienuolyne, netoli Dancigo derinti valstybių santykiai ir teritorijų pasidalijimas. Pagrindinės derybų šalys (Švedija ir Lenkijos–Lietuvos Respublika) siekė taikos, nes Lenkijai grėsė pavojus iš Danijos, o Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo įsivėlusi į karą su Maskva. Teritoriniai klausimai sprendėsi sunkiai. Livonijoje ir Prūsijoje vis dar buvo Švedijos dalinių. Švedija derybų metu sutiko pasitraukti iš Prūsijos ir Kuršo, bet pasiliko sau Livoniją ir Estiją. Daugiausia iš Olyvos taikos sutarties laimėjo Brandenburgas: pripažinusi Vėluvos ir Brombergo sutartis ( Labguvos–Vėluvos–Bydgoszcziaus traktatai), Prūsijos kunigaikštystė atiteko jam. Taip padėtas pagrindas būsimai stipriai Prūsijos valstybei.

Dar skaitykite leninė priklausomybė.

L: Davies N. Dievo žaislas. Lenkijos istorija. T. I. V., 1998; LE; MLFA; Schulze-Dirschau H. Der deutsche Osten. Berg am See, 1989.

Iliustracija: Olyvos taikos sutarties pasirašymas, 1660 / Senos graviūros atspaudas iš Vytauto Gocento rinkinio

Iliustracija: Olyvos bažnyčia / Iš MLEA