Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„nuotakos ašaros“

apeiginis gėrimas.

„núotakos ãšaros“, apeiginis gėrimas – medumi ir razinomis pasaldinta degtinė ar raudonasis vyšnių vynas. XIX a. viduryje Rusnės apylinkėse nuotakos ašaros vadintos marčios krauju. Nuotakos ašaros buvo supilamos žalumynais apipintame dubenyje ir duodamos svečiams gerti. Jų gerta po 1 ar 2 šaukštus. Eduardo Giseviaus teigimu, ši apeiga atliekama prieš išvedant marčią į klėtį, kur jos mergautinė galvos danga (gužė) buvo pakeičiama moteriška galvos danga muturu. Otto Glagau (XIX a.) rašęs, kad nuotakos ašaros geriamos po to, kai muturu aprišta marti padalydavo vyro tėvams ir kitiems giminėms savo kraičio dovanas. Per šią apeigą buvo dainuojamos jaunąją graudinančios dainos, o marti gailiai verkdavo atsisveikindama su mergyste.

L: Vilhelmo Gaigalaičio aprašas pagal Rusnės bažnyčios pamokslininko Rademacherio 1856 pasakojimą // Mitteilungen der Littauischen Literarischen Gesellschaft. Bd. 5. Hft. 9. Heidelberg, 1900, S. 166–174; Gizevijus E. Tilžiškių lietuvininkų parvedliavimo apeigos // Lietuvininkai. V., 1970, p. 160; Glagau O. Lietuvininkų buitis ir būdas // Lietuvininkai. V., 1970, p. 274.

Angelė Vyšniauskaitė