Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Joachim Tauber

vokiečių istorikas.

Tauber Joachim 1958 VII 28Niurnberge (Vokietija), vokiečių istorikas. Humanitarinių mokslų dr. (1989). Erlangeno universitete studijavo istoriją, germanistiką ir lotynų kalbą. 1990–2001 dirbo mokslinį darbą Šiaurės Vokietijos kultūros institute. Nuo 2002 Nordost-Instituto (Šiaurės Europos vokiečių kultūros ir istorijos instituto / Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa) Lüneburge mokslo darbuotojas, nuo 2010 – direktorius. Hamburgo ir Klaipėdos universitetų docentas. Kalba lietuviškai. Lietuvoje leidžiamų mokslinių žurnalų Lithuanian foreign policy review, Genocidas ir rezistencija ir Istorija redakcijų narys, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti narys, XIX–XX. a. Lietuvos istorijos ir vokiečių bei lietuvių santykių specialistas, rašęs apie Mažąją Lietuvą. Svarbesni veikalai ir straipsniai apie Mažąją Lietuvą: Archivführer zur Geschichte des Memelgebiets und der deutsch-litauischen Beziehungen (München, 2006) [Klaipėdos krašto istorijos ir vokiečių ir lietuvių santykių archyvų vadovas]; Überlegungen zur Bedeutung der kleinlitauischen Bewegungen in Ostpreußen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Selbstbewusstsein und Modernisierung (Osnabrück 2000), S. 111–126 [Rytų Prūsijos mažlietuvių judėjimo 20 a. I pusėje reikšmės svarstymai / rinkinyje Savimonė ir modernizacija], Das Memelgebiet (1919–1945) in der deutschen und litauischen Historiographie nach 1945. In: Nordost-Archiv, 10, 2001. S. 11–44 [Klaipėdos kraštas (1919–1945) vokiečių ir lietuvių istoriografijoje po 1945 / leidinyje Nordost-Archiv], Der unbekannte Dritte. Die Kleinlitauer im Memelgebiet 1918–1939. In: Der Fremde im Dorf. Lüneburg, 1988, S. 88–104. [Nepažįstamasis trečiasis. Klaipėdos krašto lietuvininkai 1918–1939 / Rinkinyje Svetimasis kaime].

Arthur Hermann