Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Norbertas Stankevičius

lietuvių mokytojas, kraštotyrininkas.

Stankẽvičius Norbertas 1958 VII 28 Ukmergėje, mokytojas, kraštotyrininkas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius ir talkininkas. 1981 baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Tyrinėja Mažosios Lietuvos kultūros istoriją, gamtos, architektūros, technikos paminklus, kaupia medžiagą, rašo į periodinę spaudą, kuria filmus, surengė keletą fotografijos parodų Mažosios Lietuvos tema. Išleido knygą Trumpa Gedminų dvaro istorija (2003), fotografijų albumus apie Mažosios Lietuvos miestus Trys miestai: Darkiemis, Girdava, Frydlandas (2008), Trys miestai: Stalupėnai, Gumbinė, Įsrutis (2009). Su kitais nuo 1986 kasmet rengia po kelias keliones, ekspedicijas po Karaliaučiaus kraštą ir lenkiškuosius Rytprūsius. Bendrauja su Karaliaučiaus, Įsruties, Tilžės kraštotyrininkais. Visuomeninių organizacijų „Prūsos“ klubas (nuo 1989), Vydūno draugija, Žmogaus beieškant, edukacinio-kultūrinio centro Metidė narys.

Jurgis Mališauskas

Iliustracija: Norbertas Stankevičius

Iliustracija: Norberto Stankevičiaus knygos „Trys miestai“ viršelis, 2008