Mažosios Lietuvos
enciklopedija

NKGB

valstybės saugumo liaudies komisariatas prie SSRS Ministrų Tarybos.

NKGB, valstybės saugumo liaudies komisariatas prie SSRS Ministrų Tarybos (rus. Narodnyj komitet gosudarstvennoj bezopasnosti). 1943 IV 14 NKVD (Vidaus reikalų liaudies komisariatas) padalytas į 2 komisariatus: NKVD ir NKGB. Šis prižiūrėjo SSRS politinę policiją, vidaus kariuomenę, žvalgybos aparatą. Nuo 1944 spalio veikė sovietų okupuotoje Mažojoje Lietuvoje. 1944 XI 21 gautas NKGB pranešimas, kad Pagrynių kaime Klaipėdos krašto sovietiniai kareiviai žvėriškai nužudė 8 asmenis (4 moteris ir 4 vaikus). NKGB operatyvinė grupė sulaikė 5 nusikaltėlius. LTSR NKGB operatyvinės grupės viršininkas P. Kuzminas slaptame pranešime Apie padėtį Klaipėdos krašte (1944 XII 26) NKGB vadovui A. Guzevičiui rašė: buvo daužomos parduotuvių vitrinos, grobtos visos likusios prekės, laužytos butų durys, barbariškai niokoti baldai, daužyti veidrodžiai (…). Todėl kažkada gražus Šilutės miestas, kurį vokiečių kariuomenė paliko be mūšio ir beveik nenukentėjo, dabar daro slogų įspūdį. Jame beveik neliko tinkamų gyventi namų, kurių nereikėtų remontuoti, nėra nė vienos išlikusios parduotuvės. Šilutės apskrityje masiškai prievartaujamos moterys nepriklausomai nuo jų tautybės, fizinės padėties ir amžiaus. Pasitaikė atvejų, kai buvo išprievartautos 70 metų senės ir 14 metų mergaitės jų giminių akivaizdoje. NKGB panaikintas 1946 kovo mėn., vietoj jo įkūrus MGB – valstybės saugumo ministeriją (rus. Ministerstvo gosudarstvennoj bezopasnosti).

L: LE; Nowa encyklopedia powszechna. Warszawa. 1998; Antrasis pasaulinisnežinomas karas. 6. 1944-ieji: kaip čekistas Guzevičius gynė Lietuvą nuo raudonarmiečių // Lietuvos žinios. 2004 VI 14.