Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Natkiškiai

bažnytkaimis ir valsčiaus centras Pagėgių apskrityje

Nãtkiškiai (vok. Nattkischken), bažnytkaimis ir valsčiaus centras Pagėgių apskrityje, 11 km į šiaurę nuo Pagėgių, 25 km į šiaurės vakarus nuo Tilžės, prie plento Birštoniškiai–Sartininkai. Natkiškiai įsikūrė didelės kalvos (Natkiškių kalno, iškilusio iki 55,8 m tarp drėgnų apylinkių) rytiniame pakraštyje. XVIII a. tai buvo nemažas kaimas, Natkiškiams priklausė ir daug apylinkių viensėdžių, miško nausėdijų. XIX a. pradžioje mišriame kaime gyveno 138 gyventojai, buvo 34 ugniakurai. 1885 gyveno 426 žmonės, buvo 73 gyvenamieji pastatai; valdyta 650 ha žemės. 1895 įkurta parapija (Natkiškių parapija). 1896 įsteigta taupomoji-skolinamoji kasa. 1897–1898 nutiestas plentas į Mažosios Lietuvos pasienį. 1905 gyveno 412 žmonių, buvo 82 gyvenamieji pastatai, valdyta 653 ha žemės. 1912 gyveno 461 žmogus; veikė pašto, telegrafo ir telefono skyriai, 3 užeigos namai su krautuvėmis, taupomoji-skolinamoji kasa, sūrinė, malūnas, lentpjūvė, kalvė (Bargschat – Bargšaitis), dirbo įvairūs amatininkai. Vyko Vainiko, „Birutės“ ir kitų lietuviškų draugijų šventės, vakarai, susirinkimai. Tankiai užstatytą centrą supo daugybė vienkiemių; apylinkių drėgnos pievos, vadintos Šlapike (Szlapikke), Meškiu (Meszkis). Po Pirmojo pasaulinio karo įsteigta jaunimo draugija Varpa; ji turėjo chorą, rengdavo lietuviškas vakarones, koncertus. 1925 gyveno 446 žmonės, valdyta 655 ha žemės. Veikė pradinė mokykla (Natkiškių parapinė-pradinė mokykla), metrikacijos įstaiga, pieninė ir kita. Lietuvių giedotojų draugijos skyrius turėjo veiklų chorą, 1927 dalyvavusį Mažosios Lietuvos lietuvių šventėje. Buvo jaunųjų ūkininkų ratelis, šaulių būrys. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje bažnyčia susprogdinta. Sovietinės okupacijos metais Natkiškiai suniokoti – 1991 tebuvo senosios gyvenvietės dalys. Vietovardis yra asmenvardinės kilmės iš pavardės Natkus.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Natkiškiai, 1993

Iliustracija: Natkiškių miestelio aikštė, iki 1944 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio