Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Natkiškių parapinė-pradinė mokykla

Natkiškiuose nuo XIX a. pabaigos veikusi mokykla.

Nãtkiškių parápinė-pradnė mokyklà. Natkiškių parapija galutinai susiformavo tik apie 1892, tad jos parapinė mokykla įprasto šviečiamojo darbo nedaug teatliko. Žemesnio lygio žemininkų mokykla Natkiškiuose veikė jau XIX a. I pusėje. Dokumentais paliudytas pirmasis mokytojas – Karalienės mokytojų seminarijos absolventas Louisas Otto Jokužys atsiųstas 1882. Vėliau čia dirbo šios seminarijos auklėtiniai: Georgas Misiuvaitis (Missuweit), Heinrichas Leibenaitis (Leibenath; gimęs 1865), Johannas Gruberis. Po Pirmojo pasaulinio karo dviklasėje mokykloje dirbo Hugo Hennigas (nuo 1928), Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtiniai Abromaitis ir Rodė (Rohde; 1932), Buntinas ir Blyžė (1934), Gustavas Gailius (1938), panelė Stimbra. Mokykla gausiai lankyta: 1936 mokėsi 78 vaikai bei paaugliai (iš jų 38 mergaitės); evangelikų liuteronų tikėjimą išpažino 60, katalikų – 18. Vedėjas Hermannas Jurkšaitis. Mokykla buvo įsikūrusi mūriniame pastate, turėjo 5 ha žemės sklypą, 2 ūkinius pastatus.

Albertas Juška

Iliustracija: Natkiškių pradinė mokykla, iki 1944 / Iš Gerhardo Lepos rinkinio