Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naglių (2) pradinė mokykla

Nagliuose (2) nuo 1778 veikusi mokykla.

Nãglių (2) pradnė mokyklà, įsteigta 1778. Pirmasis šulmistras – batsiuvio amatu vertęsis asmuo. Mokykla negausiai lankyta – 1792 čia tesimokė vos 12 vaikų (iš jų 3 berniukai; kiti jų bendraamžiai, matyt, vos prakutę jau plaukė žvejoti). Kai 1794–1795 slenkanti kopa palaidojo Karvaičius, iš ten į Naglius atsikėlė kelios žvejų šeimos. 1803 čia pastatyta nauja, erdvesnė mokykla. Vėliau smėlis palaidojo ir Naglius, gyventojai išsikėlė kitur.

Albertas Juška