Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mykolas Kukutis

XX a. lietuvių karininkas, skautų veikėjas.

Kukùtis Mykolas 1900 X 8Vaitkuškyje (Ukmergės aps.) 1950 I 13Hanau stovykloje (Vokietija), lietuvių karininkas, skautų veikėjas. Kapitonas (1927). Savanoriu įstojo į Lietuvos Respublikos kariuomenę. 1919 baigė Kauno karo mokyklos I laidą, 1920 – tankų kursus Rygoje, 1922 – Aukšųjų karininkų kursų Kaune II laidą. Lankė Klaipėdos konservatoriją. 1935–1939 Klaipėdos krašto gubernatūros, 1939–1940 – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų reikalų vedėjas. 1942–1944 Švenčionių apskrities viršininkas. Lietuvos skautų sąjungos narys (nuo 1918), vyriausiasis skautininkas, jūros skautų veikėjas. Kukučio pastangomis jūros skautai įsigijo 3 laivus ir plaukdavo į Karaliaučių, Rygą, Švediją ir kitur. Hanau išvietintųjų stovykloje įsteigė Geležinio Vilko tuntą ir 1945–1948 jam vadovavo. 1948–1950 Lietuvos skautų brolijos Jūros skautų skyriaus vedėjas, Lietuvos skautų sąjungos garbės teismo narys. Bendradarbiavo skautų spaudoje.

LE