Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Motiejus Budriūnas

XX a. muzikos pedagogas, muzikologas, smuikininkas, chorvedys.

Budrinas Motiejus 1898 IX 22Pabiržėje (Biržų aps.) 1969 I 20Memmingene (Vokietija), muzikos pedagogas, muzikologas, smuikininkas, chorvedys. 1928 baigė Klaipėdos muzikos mokyklos pedagoginį skyrių. 1931–1933, 1938–1939 Kaune, 1940 Vilniuje redagavo žurnalą Muzikos barai; jame nemažai vietos skyrė Klaipėdos muzikinio gyvenimo aktualijoms. 1933–1938 Klaipėdos muzikos mokyklos reikalų vedėjas, griežė miesto simfoniniame orkestre, rašė į spaudą, buvo „Aukuro“ draugijos bibliotekininku. Priklausė Lietuvos muzikininkų progresistų ir Lietuvos muzikų draugijoms. 1940–1944 muzikos inspektorius, referentas švietimo įstaigose, dėstė Kauno konservatorijoje, Vilniaus muzikos mokykloje; pertvarkė bendrojo lavinimo mokyklų muzikos programas, parengė muzikos programą seminarijoms, dainų rinkinį Pradinis dainynas. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Mokytojavo ir vadovavo chorams Regensburge, Memmingene ir kitur.

Danutė Petrauskaitė