Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Strolia

XX a. smuikininkas, kompozitorius, pedagogas, choro vadovas, publicistas, muzikos kritikas.

Strolià Juozas 1897 VII 11Velykūnuose (Utenos aps.) 1969 II 20Čikagoje (JAV), smuikininkas, kompozitorius, pedagogas, choro vadovas, publicistas, muzikos kritikas. 1921–1924 Kauno muzikos mokykloje studijavo smuiką ir teorinius dalykus. 1924–1929 mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje (smuiko klasėje). Grojo Klaipėdos simfoniniame orkestre, mokinių styginiame kvartete, dalyvavo folkloro būrelio veikloje, rinko lietuvių liaudies dainų melodijas ir žodinius tekstus, bendradarbiavo muzikos spaudoje. 1929–1936 mokytojavo Tauragės aukštojoje komercijos mokykloje. 1936–1940 dėstė Šiaulių mokytojų seminarijoje. 1940 NKVD suimtas ir kalintas. 1941 emigravo į Vokietiją, mokytojavo lietuvių išeivių įvairiose mokyklose, vadovavo jų chorams, grojo simfoniniuose orkestruose (Dresdene, Hanau, Detmolde, Uchtėje, Oldenburge). 1951 išvyko į JAV; gyveno Čikagoje, Los Andžele, Bostone. 1955–1957 gyveno Brazilijoje, vargonininkavo San Paulo lietuvių Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje. 1957 grįžo į JAV, apsigyveno Filadelfijoje, vadovavo lietuvių chorams. 1960 persikėlė į Čikagą. Sukūrė apie 300 kūrinių: apie 100 solo ir chorinių dainų (Oi, tu žirge, Anksti rytą rytelį, Siuntė mane motinėlė ir kitų), žygio dainų moksleiviams, kariams, šauliams (daugiau kaip 20), giesmių (Kalėdų giesmė, Marija ir kitų), mišių, kantatą Tvanas, kamerinių-instrumentinių kūrinių, pjesių smuikui ir fortepijonui. Svarbiausi darbai: Solfedžio pratybų sąsiuviniai, Muzikos teorijos konspektas, vadovėlis Smuiko mokykla, studija Gamos ir akordai, Trumpa muzikos istorija (1936). Užrašė apie 1400 lietuvių liaudies dainų melodijų ir žodinių tekstų.

Daiva Kšanienė

Iliustracija: Juozas Strolia