Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mühlhausen, 1

Miulhauzenas, bažnytkaimis Ylavos apskrityje, Kniautų valsčiuje.

Mühlhausen, 1 (Miùlhauzenas) (vok. Mühlhausen, rus. Gvardeiskoje), bažnytkaimis Ylavos apskrityje, Kniautų valsčiuje, 11 km į šiaurę nuo Ylavos, 2,5 km į šiaurę nuo Kniautų, Bysleidos upės krantuose. Sena prūsų notangų gyvenvietė. Apylinkėse gyventa dar akmens amžiuje (rasta akmeninių kirvukų ir kita). Kryžiuočių ordino laikais užtvenkus upę, įrengtas vandens malūnas. Prie jo kūrėsi gyvenvietė Molhusen, 1350 valdžiusi 80 ūbų. 1260–1305 pradėta statyti bažnyčia, 1399 jau buvo 2 kunigai. 1414 Mühlhausenas minėtas kaip mažas miestas. 1468 (ar 1454) Ordino didysis magistras jį dovanojo grafams Kunheimams. Mühlhauseno bažnyčios rūsyje XVI a. palaidota Martino Liuterio jaunesnioji duktė Margaretha von Kunheim su savo vyru ir 6 vaikais. Bažnyčioje buvo Luko Cranacho jaunesniojo tapyti M. Liuterio ir jo dukros portretai. 1560–1590 kunigavo Casparus Hennenbergeris, sakęs lietuviškus pamokslus, nuo 1569 rinkęs medžiagą Prūsijos žemėlapiui ir keliavęs po kraštą. Per tuos savo darbus jis apleido parapijos reikalus, todėl pašalintas iš pareigų. Nuo 1610 veikė mokykla. 1811–1834 veikė mokytojų seminarija, parengusi 81 auklėtinį, 1834 iškelta į Ylavą. Mühlhauseno parapijai dar priklausė Kniautai, Romyčiai, Perkuikiai, Skalutyčiai, Storkaimis, Švelynai. XIX a. per Mühlhauseną nutiestas plentas Ylava–Karaliaučius. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo 585 gyventojai. Veikė 2 užeigos su krautuvėmis, taupomoji-skolinamoji kasa, pieninė. Buvo tankiai užstatyta gyvenvietė abiejuose Bysleidos krantuose su dešimtimis sodybų. 1,5 km į pietryčius, dešiniajame Bysleidos krante, prie vieškelio į Romyčių dvarą buvo Kartuvių kalnas (vok. Galgen-Berg) ir Budelio akmuo (vok. Richtstein) – senosios teisėtvarkos pėdsakai. 1939 buvo 939 gyventojai. Sovietmečiu Mühlhausenas ir jo bažnyčia suniokoti (šventovė paversta sandėliu ir malūnu). Po 1990 už išeivių lėšas bažnyčia atstatoma ir tvarkoma.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Mühlhauseno bažnytkaimis, iki 1944 / Iš MLEA

Iliustracija: Mühlhauseno bažnyčios interjeras / Iš knygos „Deutscher Osten Land der Zukunft“, 1942 (Iš Martyno Purvino rinkinio)

Iliustracija: Mühlhausenas. Senasis tiltas ir bažnyčia praeityje / Iš atvirukų rinkinio „Mano Rrytprūsiai“, MELI, 2002