Mažosios Lietuvos
enciklopedija

ūbas

žemės ploto matas, naudotas Prūsijoje.

bas (vok. Hufe, Huben), žemės ploto matas, naudotas Prūsijoje. Juo matuota žemė jau XIV a. Iki 1721 pagal naująją Kulmo ploto matų sistemą 1 ūbas = 30 margų (vok. Morgen), = 9000 kvadratinių rykščių (vok. Quadrat-Rute), = 17,338 ha. Nuo 1721 pagal Alėckos ploto matų sistemą 1 ūbas = 15,6484 ha, nuo 1755 pagal Magdeburgo ploto matų sistemą 1 ūbas = 7,6597 ha. Ūbas plačiau nustotas naudoti XVIII a. pabaigoje, tačiau dar 1839 ir 1863 kaimų aprašymuose randame duomenų, kur žemės plotas matuotas ūbais (1 ūbas = 7,6 ha).

Dar mato vienetai.