Mažosios Lietuvos
enciklopedija

moterų ligoninės

moterų ligoninės Karaliaučiuje ir Įsrutyje.

móterų ligóninės. Karaliaučiaus moterų klinika įkurta 1793. Veikė iki 1945. Nuolat modernizuota ir plėsta klinika tapo specialistų rengimo ir ginekologijos mokslo vystymo bei praktinio diegimo centru. Čia dirbo: Adalbertas Haynas (1801–1863), Otto Spielbergas (1830–1887), Otto Hildebrandtas (1833–1882), Rudolfas Dowmas (1836–1915), vienas iškiliausių Rytprūsių ginekologijos specialistų Georgas Winteris (1856–1946; įvedė daug Rytprūsių medicininio aptarnavimo organizacinių naujovių, rūpinosi kaimo moterų medicinine priežiūra, parašė ginekologijos diagnostikos vadovėlį, nagrinėjo daugelį medicinos klausimų), Wilhelmas Zangemeisteris (1871–1930); Felixas von Mikulcz-Radeckis (1892–1962?) ir kiti. 1850 Gailestingųjų seserų draugija Karaliaučiuje atidarė Gailestingųjų seserų ligoninę vargstančioms ir sergančioms moterims gydyti. Ligoninė nuolat plėsta ir moderninta. 1880 čia dirbo 154, XX a. pradžioje – 720 gailestingosios seserys. 1889 veikė vidaus ligų, 2 chirurgijos, akių ligų, ginekologijos, ausų-gerklės-nosies, vaikų ir kūdikių skyriai, atskirame pastate – užkrečiamų ligų skyriai. 1928–1930 naujoje 5 aukštų ligoninėje buvo 353, o kartu su senuosiuose pastatuose esančiomis – 500 lovų. Ligoninei vadovavo dvasininkai. Rytprūsiuose dar veikė moterų klinika Įsrutyje, įkurta provincijos administracijos sprendimu 1924 kartu su akušerių mokykla. Vadovu paskirtas profesorius Willis Siegelis. 1926 klinikai pastatytas naujas pastatas, rekonstruotas senasis. Ji išplėsta – įsteigtas vaikų skyrius su poskyriu naujagimiams, įrengtos auditorijos. Gydymo skyriuose buvo 150 lovų suaugusiesiems, 60 lovų vaikams, 50 – gimdyvėms. Įrengti rentgeno ir radžio skyriai, kuriuose gydyti vėžiu sergantieji. Dirbo 1 vyresnysis gydytojas, 6 gydytojai, 28 medicinos seserys, 3 techninės padėjėjos ir daug tvarkymo personalo. Klinikos pastatas buvo vienas gražiausių Rytprūsiuose. Įsrutyje t. p. veikė privati Dr. Offermanno ir dr. Schnerlo moterų ligų klinika, Tilžėje – Dr. Listės akušerijos ir ginekologijos klinika.

Dar skaitykite: medicinos įstaigos, ligoninės, klinikos.

L: Scholz H., Schroeder P. Ärzte in Ost- und Westpreußen. Würzburg, 1970.

Leonardas Poviliūnas

Iliustracija: Protestantų pasaulietinės slaugos organizacijos narė, diakonisė Gretė Traušytė, 1908 / Iš Domo Kauno rinkinio