Mažosios Lietuvos
enciklopedija

molas

hidrotechninis įrenginys, saugantis uosto akvatoriją nuo bangavimo.

mòlas, hidrotechninis įrenginys, saugantis uosto akvatoriją nuo bangavimo. Molai įrenginėti daugelyje Mažosios Lietuvos pajūrio bei paupių vietovių, ten tobulinant uostus ir prieplaukas, gerinant laivybos sąlygas vėjuotame krašte. 1733 pirmą kartą bandyta pastatyti molą Kopgalyje, pridengiant įplauką į Klaipėdos sąsiaurį ir Kuršių marias. Tą 130 m ilgio statinį netrukus sunaikino audros. Klaipėdos pagrindinis uostas ilgai buvo Danės upės žemupys. 1749–1752 pastatytas jos žiočių molas – Pietinis ragas (vok. Süderhuk) ir Šiaurinis ragas (vok. Norderhuk). 1791 vėl pradėta molo statyba Kopgalyje, įrengiant Klaipėdos jūrų uosto pietinį molą. 1793 jis prailgintas, 1803–1806 perstatytas (ilgis pasiekė 500 pėdų). 1833–1834 Klaipėdos sąsiaurio šiauriniame krante pradėtas statyti šiaurinis molas iš akmenų ir pakverko (nugramzdintų ir akmenimis prispaustų žabų ir rąstų ryšulių). Kalti mediniai, vėliau kitokie poliai. Vėliau molų statybai naudoti statinaičių formos betoniniai blokai. 1847 atnaujinta pietinio molo statyba, 1842–1858 prailgintas šiaurinis molas. Abu Klaipėdos jūrų uosto molai 1874–1881 vėl rekonstruoti (apmūryti akmenimis, paaukštinti iki 3–3,5 m). XX a. pradžioje pradėti naudoti dideli betono blokai (1928 naudoti 2×2×2 m blokai). 1925 šiaurinio molo ilgis – 1140 m, pietinio – 1238 m. Molų galuose (uosto vartuose) įrengti navigaciniai ženklai (naktį šviesos švyturiai). Klaipėdos šiauriniame mole stovėjo vadinamasis Baltasis švyturys. Piliavos jūrų uoste įrengti 2 lygiagretūs molai: šiaurinis – 450 m ilgio, pietinis – 1050. Jų plotis 8 m, aukštis su apsaugos sienele 4,5 m virš vandens lygio. Atstumas tarp molų – 400 m. Kuršių marių laivams švartuotis skirti molai pastatyti Rasytėje, Nidoje ir kitur. XIX a. molais apsaugotos Gilijos, Įsės, Atmatos ir kitų upių žiotys – įplaukos laivams ir valtims.

L: Tatoris J. Senoji Klaipėda. V., 1994; Elertas D. Kopgalis. Klaipėda, 2002.

Julius Žukas

Algirdas Rainys

Martynas Purvinas

Iliustracija: Klaipėdos uosto molų statybos svarbiausios datos ir krantų pokyčiai 1834–1994

Iliustracija: Klaipėdos Šiaurinis molas su Baltuoju švyturiu, apie 1920 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio

Iliustracija: Smalininkų apsauginis pylimas Žiemos uoste, 2002