Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mocikaitis

sakytojas iš Tilžės apylinkių.

Mocikáitis, sakytojas iš Tilžės apylinkių, klimkiškis. Iš pradžių buvo laivininkas (sziporius). Atkeliavęs į kaimą pirmiausia užeidavo pas garbingiausią žmogų – mokytoją ir pasistengdavo jį sau laimėti. Surinkimus laikydavo ir vasarą. Jo meilius ir gražius pamokslus mėgo žmonės. 1924 XI 15 Klaipėdoje Ewangeliško Lietuwininkų Senojo Surinkimo draugijos sudarytų įstatų priede Ewangeliški Surinkimai Lietuwoje paminėtas kartu su kitais nusipelniusiais 62 sakytojais.

L: Gaigalatis W. Ewangeliški Surinkimai Lietuwoje. Priekulė, 1905, p. 23–24.

Algirdas Žemaitaitis