Mažosios Lietuvos
enciklopedija

miškų ūkio kasos

finansinės įstaigos.

mišk kio kãsos. Klaipėdos krašte tarpukariu miškų ūkio kasos priimdavo įmokas už dalyvavimą medienos bei durpių pardavimo aukcionuose. Miškų ūkio kasos priimdavo ir išmokėdavo pinigus vienai arba iš karto kelioms miškų urėdijoms. Priekulėje tokias pareigas Kliošių miškų urėdijai atliko agentas Jankus. Norkaičių miškų urėdija naudojosi Šilutės apskrities kasa prie Krašto tarybos valdybos (vok. Landratsamt). Dinkių miškų urėdijos kasininku dirbo smuklininkas Richardas Fabianas. Viešvilės miškų urėdijai miškų ūkio kasas tvarkė miškų nuomos specialistas Gutzeitis.

L: Memelland Kalender. Oldenburg, 1964.