Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Milkus Millat

Milkus Milaitis, XIX a. vertėjas, sakytojas.

Millat Milkus (Miláitis) prieš 1897(?), vertėjas, sakytojas. Gyveno Tilžėje. 1889 Dancige H. Štreiberio (Streiber) leidykla ir spaustuvė gotikiniu šriftu išspausdino 14 puslapių Ant Szwentes Szwentcziausios ir aukštai pašlowintos Traices. Miše apie nauji Atgimima. Išversta [iš vokiečių kalbos] ir gaunama yra pas broli M.Millat, Tilzit, Garnisonstrasse 14, 1. 1935 nacių smogikų vadovaujami chuliganai nusiaubė Tilžėje Vydūno, V. Mačiulaičio, Milaičio (gal Millato sūnaus), M. Banaičio butus, gatvėje mušė jų savininkus.

Algirdas Žemaitaitis