Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Plota

XIX a.–XX a. pradžios visuomenės veikėjas, prekybininkas.

Plõta Mikelis, XIX a.–XX a. pradžios visuomenės veikėjas, prekybininkas. „Birutės“ draugijos narys. 1896 jai skolino pinigų sklypui Rambyno kalne pirkti. Jų nebeatgavęs 1898 bankrutavo. Nuo 1899 Tilžės lietuvių giedotojų draugijos pirmininkas. 1897–1907 Tilžėje veikė jo audinių krautuvė. Jos reklamai pas M. Jankų Bitėnuose išspausdintos bei platintos Lietuviškos M. Plotos kalendros (1898; 3000 egz.) ir M. Plotos kalendros (1899). Mažosios Lietuvos lietuvių prekybos ypatumams suvokti svarbūs Plotos apmąstymai Iš savo kupčystės patyrimų (1906). Jų pasirodymą paskatino nemaža autoriaus patirtis ir jo paties krautuvėje susidariusi kritinė situacija. Knygoje pastabiai aprašytas komercijos sąlygų pasikeitimas išaugus pramoninei gamybai, reklamos bei konkurencijos vaidmuo, lietuvių charakterio neparankumas prekybininko verslui. Plota tikėjosi, kad klientai jį parems ir krautuvės padėtis pagerės, bet 1907 vėl bankrutavo.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knygynai. V., 1992, p. 211; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 244, 246, 328.

MLEA

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Mikelio Plotos audinių krautuvės reklama, XX a. pradžia / Iš Evos Labutytės rinkinio