Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Juška

XIX–XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Juškà Mikelis 1934 X Tilžėje, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Kilęs iš Vainočių (Tilžės apskrities). Kartu su Martynu Jankumi dalyvavo rinkimų kampanijose. Į Vokietijos reichstagą bei provincijos seimą kartu su Lietuviškosios liaudies partijos aktyvu (V. Mačiulaitis, K. Kasperaitis, H. Margaitis, G. Pėcelis) 1929–32 bandė kelti lietuvių kandidatus. Apie 1890 Juška buvo lietuvių kandidatas nuo Tilžės–Pakalnės apskrities. Buvo veiklus „Birutės“ draugijos narys.

Vaclovas Bagdonavičius

Vytautas Gocentas