Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Plenis

XIX–XX a. ūkininkas, klimkiškis sakytojas.

Plenis Mikas 1875 IX 16 1957 V 24Trakiuose (Kretingalės par.), ūkininkas, klimkiškis sakytojas. Plenio namuose lankėsi ir ktiti sakytojai (ypač Martynas Stimbra). Kartu su žmona Marija užaugino jos sesers dukrą Bertą Prišmantikę, kuri 1928 ištekėjo už Miko Šlažos. Jie paliko savo ūkį, patys tapo išimtininkais. Po vyro mirties 1957 Marija Plenienė išvažiavo į Vokietiją (ten ir mirė). Plenis palaidotas Trakių kapinaitėse.

Algirdas Žemaitaitis