Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Pėteraitis

ūkininkas, XX a. pradžios Klaipėdos krašto politikas.

Pteraitis Mikas 1881 1940, ūkininkas iš Vaidaugų (Klaipėdos aps.), XX a. pradžios Klaipėdos krašto politikas, viršaitis. Viliaus, Hanso ir Ievos Pėteraičių tėvas. Šaulių sąjungos vienas kūrėjų Klaipėdos krašte (1923). Klaipėdos krašto Seimelio narys, 1931 su Jonu Birškum, kaip krašto atstovas, Kaune dalyvavo Lietuvos Prezidento A. Smetonos pagerbimo mitinguose. Per 1935 rinkimus į V Klaipėdos krašto seimelį (pats kandidatavo į jį) paskirtas Budelkiemio rinkimų apylinkės Rinkimų komisijos pirmininku, per 1936 LR Seimo rinkimus – Budelkiemio rinkimų apylinkės Rinkimų komisijos pirmuoju pavaduotoju.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Vytautas Kaltenis