Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Gropas

XX a. visuomenininkas.

Gròpas Mikas 1871 X 11Gropiškėje (Klaipėdos aps.) 1955 VIII 15Neustadte (Holsteino kraštas, Vokietija), visuomenininkas. Su Viliumi Gaigalaičiu įsteigė Mažosios Lietuvos lietuvių evangelikų liuteronų draugiją „Sandora“ (1904–1939), buvo jos narys. Klaipėdos kraštui 1923 susijungus su Lietuvos valstybe, Priekulėje su kitais įkūrė smulkaus kredito bankelį, kurio kasininku buvo iki 1939, be to, akcinę bendrovę Nauda. Vienas iš Ūkininkų draugijos ir Priekulės Galvijų auginimo ir kontrolės būrelio steigėjų. 9 metus buvo Maisto bekonų ir galvijų supirkėjas Priekulėje. Savo namuose Priekulėje buvo įrengęs privačią lietuvišką pradžios mokyklą. 1944 pasitraukė į Vokietiją, į Saksoniją, kur gyveno iki 1953 rudens. Iš ten persikėlė į Neustadtą pas vyriausiąją dukterį.

L: Keleivis, 1956, nr. 3.