Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mielkiemio parapijos gyvenvietės

vietovardžiai ir jų kilmės nuorodos.

Miẽlkiemio parãpijos gyvénvietės. Jos kūrimosi metais buvo vien lietuvininkų apgyventos; tai liudija jų pavadinimai (1938 nacių pakeisti naujais vokiškais vardais toliau pažymėti *). Skliausteliuose pateikiama vietovardžio kilmė: *Baubliai (: liet. pavardė Baublỹs), *Bizdonai (: liet. pavardė Bizdonas), Damarava > Daumarai (: pavardė Damars), Dumbliai (: pavardė Dumblys), *Germiniškiai (: pavardė Germinas), *Girniškiai (: pavardė Girnius), *Girnūnai (: pavardė Girnūnas), *Grigališkiai (: pavardė Grigalius), *Karklynai (: pavardė Karklynas ar karklynas), *Kraujutkiemis (: pavardė Kraujutis), Lėgiai (: pavardė Lėgys), *Lenkmiškiai (: lenkė + miškas), Marinava (: vandenvardis Marinava), Mėsėdžiai (: vandenvardis Mėsėdis), *Mielkiemis (: pavardė Mielis arba miẽlas „molis“), Nasava (: pavardė Nàsava), *Ožlaukiai (: pavardė Ožys), *Ragainėnai arba Antsodėnai (: ragainėnas), *Sabačiai (: pavardė Sabaitis), *Šakumai (: liet. šakumas), *Šeškiemis arba Šeškiai (: pavardė Šeškus, Šeškis), *Šinkūnai (: pavardė Šinkūnas), *Šventiškiai (: upėvardis Šventiškė), Voriai (: pavardė Vorys), *Žemaitkiemiai (: pavardė Žemaitis). Dėl jų lietuviškumo netenka abejoti. Visi vietovardžiai lietuviškos kilmės, iš kurių 18 (arba 72%) 1938 nacių pakeisti vokiškais vardais. Kilmės atžvilgiu 20 (arba 80%) asmenvardžių, 2 – vandenvardžiai ir 3 bendrųjų žodžių kilmės. Pavardės rodo, kad šių gyvenviečių kūrėjai buvo iš lietuvių plačiau apgyventų žemių (kaip: Baublys, Girnius, Grigalius, Kraujutis, Ožys, Sabaitis, Šeškus, Šinkūnas, Žemaitis) arba jos atspindi vietinį koloritą, lietuvininkų gyvenvietės pradininką (kaip: Damars, Germinas, Karklynas, Mėsėdis, Vorys). Taigi būsimos parapijos ribose XVI–XVII a. gyveno vien lietuvininkai. Po Didžiojo maro XVIII a. pradžioje dėl kolonizacijos sparčiai augo vokiečių, vėliau ir suvokietėjusių lietuvininkų skaičius.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Žemėlapis. Mielkiemio parapijos gyvenvietės