Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Metirkviečių pradinė mokykla

pradinio mokymo įstaiga Metirkviečiuose.

Mẽtirkviečių pradnė mokyklà, įkurta 1858. Joje vienas šulmistras mokė apie 40 vaikų. Toks mokinių skaičius išliko ir vėliau. 1861 čia atkeltas iš Kintų kilęs uolus lietuvininkų vokietintojas A. Füllhaasė, tačiau jis dirbo neilgai. 1929 mokyklą lankė 37 vaikai, iš jų – 27 lietuviai, 10 vokiečių. Dėstyta vokiečių kalba. Tada dirbęs pedagogas lietuviškai beveik nemokėjo. Vėliau jį pakeitė pedagogas lietuvis pavarde Jonušys.

Albertas Juška