Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Wilhelm Horch

Frydrichas Vilhelmas Horchas, XVIII–XIX a. spaustuvininkas.

Horch Friedrich Wilhelm (Frydrichas Vilhelmas Hòrchas) 1778 XI 8Karaliaučiuje 1855 I 13Klaipėdoje, spaustuvininkas. Horchas mokėsi Karaliaučiuje ir 11 metų čia dirbo spaustuvininku. J. S. Rozenheino ir K. A. Beselto kvietimu 1816 persikėlė į Klaipėdą. Pirmosios spaustuvės Klaipėdoje įkūrėjas (Horcho spaustuvė). 1817 pradėjo leisti vokišką laikraštį Memelsches Wochenblatt. Horcho spaustuvėje buvo leidžiamos vokiškos knygos. Pirmoji lietuviška knyga pasirodė 1825. Tai giesmynai: Visokios naujos giesmės ir Mažos giesmių knygelės. Horchas pirmasis Mažojoje Lietuvoje pradėjo leisti lietuviškus kalendorius. 1823 Klaipėdai Horchas leido net 2 kalendorius vokiečių kalba: didelio ir mažo formato. Pirmąjį kalendorių lietuvių kalba – Prūsiškos kalendros (nuo 1846) – Klaipėdoje pradėjo leisti Horchas, turėjęs monopolinę jo platinimo teisę. Horchas įsteigė ir spausdino pirmąjį dabartinės Lietuvos teritorijoje išėjusį lietuvišką laikraštį Lietuvininkų prietelis (1849). Horchas pardavinėjo vien savo spausdintas knygas lietuvių kalba (40), kitos (per 200 pavadinimų) leistos vokiečių ir prancūzų kalbomis.

L: Kaunas D. Iš lietuvių knygos istorijos. V., 1986, p. 18–23; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 260, 409, 410, 449, 452.