Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Memelländische Landeszeitung“

„Klaipėdos krašto laikraštis“, laikraštis, leistas 1932–1933 Klaipėdoje.

„Memelländische Landeszeitung“ [„Klaipėdos krašto laikraštis“], visuomeninis-politinis laikraštis, leistas 1932–1933 Klaipėdoje vokiečių ir lietuvių kalbomis gotikiniu šriftu. Iš pradžių ėjo 2 kartus per savaitę, vėliau – kas savaitę, kartą per mėnesį 4–8 puslapių apimties. Skirtas Klaipėdos krašto interesams ginti, rašė apie jo žmonių gyvenimą, žvejų problemas. Leido ir redagavo Jokūbas Brožaitis. Spausdino „Ryto“ spaustuvė. Išleista 10 numerių.

Vytas Urbonas