Mažosios Lietuvos
enciklopedija

mėgėjų teatras

scenos meno mėgėjų kūrybinė veikla.

mėgjų teãtras, scenos meno mėgėjų kūrybinė veikla. Mažojoje Lietuvoje mėgėjų teatras siejamas su Vydūnu, Tilžės lietuvių giedotojų draugija bei „Birutės“ draugija. 1895 II 17 minint Birutės įkūrimo dešimtmetį, Tilžėje suvaidintas pirmas lietuviškas spektaklis – Aleksandro Fromo-Gužučio istorinė drama Išgriovimas Kauno pilies 1362. Ten 1897 II 14 pastatyta to paties autoriaus drama Ponas ir mužikai. Tilžės giedotojų draugija turėjo savo vaidintojų būrelį. Jos įkūrėjas Vilius Storosta-Vydūnas parašė 49 pjeses, 35 režisavo. Draugija aplankė 20 vietovių, suvaidino daugiau kaip 200 spektaklių. 1899 II 12 parodytas Vydūno pirmasis veikalas Veldėtojas, vėliau – Numanė.

Gediminas Šimkus