Mažosios Lietuvos
enciklopedija

medžiagos

audiniai.

mẽdžiagos. Verpimas ir audimas krašte buvo paplitę. Tačiau šie amatai miestuose nebuvo populiarūs, o kaimuose dažniau tebuvo papildomas užsiėmimas. Beveik kiekvienoje kaimiečių sodyboje stovėjo audimo staklės; daugiau austa žiemą, nudirbus žemės ūkio darbus. Dažniausiai austa grubesnės faktūros medžiagos, tačiau vėliau paplito ir plonų, dailių medžiagų gamyba. Nemažai medžiagų eksportuota į užsienį, dažniausiai į Pietų Ameriką. 1831 Karaliaučiaus apskrityje buvo 442 audėjai amatininkai, 44 788 audėjų gamino medžiagas tik savo reikmėms. Gumbinės apskrityje buvo atitinkamai 268 amatininkai ir 36 220 paprastų audėjų.

MLEA