Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Max Lindh

Maksas Lindas, XX a. vokiečių dailininkas.

Lindh Max (Maksas Lindas) 1890 VI 1 Karaliaučiuje 1971 I 14 Berlyne, vokiečių dailininkas. 1917–1918 lankė Karaliaučiaus taikomosios dailės mokyklą, 1919–1924 studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje pas prof. H. Wolfą ir Artūrą Degnerį. Buvo vienas pažangiausių Karaliaučiaus menininkų; 1924 Karaliaučiuje įkūrė bendraminčių dailininkų draugiją Notbund der Freien Bildenden Künstler [Laisvųjų dailininkų rėmimo sąjunga] ir organizavo jų parodas. Nuo 1930 dirbo estetinio lavinimo dėstytoju Karaliaučiaus ir Lauenburgo aukštosiose mokyklose, po Antrojo pasaulinio karo iki 1955 Rostocko universitete; nuo 1961 laisvas menininkas Berlyne. Lindhas ne kartą lankėsi Nidoje, tapė Rytprūsių peizažus. Jo tapybos darbai Žvejai ant ledo (1952), Nidoje (1966), Javų sustatymas, Kaimas saulėlaidoje ir kiti pasižymi spalvų intensyvumu, tvirtų formų kompozicija, išraiškingos erdvės perteikimu.

L: Ostpreußen und seine Maler. 1966; Das Ostpreußenblatt. 1970 VI 13, 1990 VI 2, 2000 VI 3.

Eva Erika Labutytė

Iliustracija: „Javų sustatymas“ / Iš Evos Labutytės rinkinio