Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Mertinaitis

XX a. mokytojas, buriuotojas.

Mertináitis Martynas 1895 XI 11Protnešiuose (Klaipėdos aps.) 1974 XI 15Heidelberge (Vokietija), mokytojas, buriuotojas. Baigė vokiečių mokyklą Karaliaučiuje. 1919 baigęs Klaipėdos mokytojų seminariją, 1920–1936 ten pat dėstė istoriją ir vokiečių kalbą. Klaipėdos krašto mokytojų draugijos narys. 1935 paskirtas Lietuvos pedagoginio instituto asistentu; dėstė vokiečių kalbą ir jos dėstymo metodiką. 1936 Klaipėdos mokytojų seminariją perorganizavus į institutą, būdamas vyriausiuoju mokytoju perkeltas dirbti į Vytauto Didžiojo gimnaziją (iki 1939). 1939 kartu su Pedagoginiu institutu persikėlė į Panevėžį, vėliau į Vilnių. Klaipėdoje dalyvavo įvairiose jachtų regatose Baltijos jūroje. 1940 vasarą vadovavo studentų korporacijos „Jūra“ (2) buriavimo kursams netoli Trakų. Per 1941 repatriaciją Merinaičio šeima išsiskyrė. Mertinaitis kurį laiką praleido Kulmo VoMi stovykloje, įdarbintas fabrike Sopote. Mokytojauti jam nebuvo leista. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje paimtas į volkssturmą, pateko į sovietų nelaisvę. Iki 1948 kalėjo karo belaisvių stovykloje Sibire. Paleistas išvyko į Vokietiją. Mokytojavo Heidelberge.

L: Arbušauskaitė A. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939. Klaipėda, 2001, p. 117–118.