Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Jūra“, 2

Vytauto Didžiojo universiteto lietuvių studentų korporacija, įsteigta 1938.

„Jūra“, 2, Vytauto Didžiojo universiteto lietuvių studentų korporacija, įsteigta 1938 IV 28. Siekė tarp studentijos ir visuomenės ugdyti meilę Baltijos jūrai ir pajūriui. Steigėjai – Stasys Žukauskas, Jurgis Noreika (pirmieji Jūros vadovai), A. Viršila, M. Jesaitis, V. Podliaskis, V. Linartas. Jūros spalvos – mėlyna, pilka ir balta, ženklas – Neptūno trišakis. 1939 įsteigta ir mergaičių sekcija. 1939 rudenį Jūra buvo įkurta ir Vilniaus universitete (vadovas Algirdas Gustaitis). Vytauto Didžiojo universiteto korporaciją Jūra globojo prof. J. Šimoliūnas, Vilniaus universiteto – prof. V. Krėvė-Mickevičius. Jūros nariai tvarkė akademinio jaunimo skyrių žurnale Mūsų jūra, aktyviai ugdė įvairias sporto šakas. 1939 vasarą surengė lietuvių studentų ekskursiją baidarėmis iš Saldutiškio per Vilnių į Kauną, 1940 vasarą – buriavimo kursus Trakų ežeruose. Per sovietų okupaciją Jūros nariai veikė rezistencijoje. V. Rudminas žuvo per 1941 Birželio sukilimą. Jurgį Jagomastą sušaudė naciai, A. Viršila kalintas Stutthofe. S. Žukauskas ir V. Podliaskis ištremti į Sibirą. Bronys Stundžia pasitraukė iš Lietuvos, apsigyveno Kanadoje, A. Gustaitis įsikūrė JAV. 1940 Vytauto Didžiojo universitete buvo apie 70, Vilniaus universitete – apie 50 Jūros narių. 1940 Jūra uždaryta.

MLFA