Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Bundelis

Bundals, XX a. Lietuvos kariuomenės savanoris, visuomenininkas.

Buñdelis Martynas, Buñdals 1912 V 23Spengiuose (netoli Priekulės, Klaipėdos aps.) 1978 XII 22Čikagoje (JAV), Lietuvos kariuomenės savanoris, visuomenininkas. Mokėsi Klaipėdos spartesniojoje, Vytauto Didžiojo gimnazijose. 1932 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę – tarnavo ryšių batalione Kaune. 1933 rugsėjį paleistas į atsargą jaunesniojo puskarininkio laipsniu. Dirbo Klaipėdoje socialinio draudimo srityje, uosto administracijoje, vėliau, iki Vokietijos įvykdyto krašto užgrobimo, – Pagėgiuose ir Šilutėje. Veikė jaunimo organizacijose, sportavo, dainavo įvairiuose choruose. Aktyvus draugijos Santara narys; palaikė ryšius su Martynu Gelžiniu, kunigu Viliumi Gaigalaičiu. 1939 kovo mėn. naciams užgrobus Klaipėdos kraštą, Bundelis kelias dienas buvo kalinamas Šilutėje, po to Tilžėje. Neradus nusikalstamos veikos, Bundeliui įsakyta per 48 valandas išvykti iš krašto. 1939 gegužę perduotas Lietuvos valstybės pasieniečiams, atvyko į Kauną. Čia optavo Lietuvos pilietybę. Kaune dirbo sąskaitininku Miesto ligonių kasoje, Pienocentro bendrovėje. Bėgdamas nuo Lietuvos Respubliką okupavusios SSRS, 1941 rugpjūtį grįžo į tėviškę; daug vargo siekdamas gauti laikiną pasą „be pilietybės“, maisto kortelių, taip pat neturėdamas darbo. Dirbo Klaipėdos celiuliozės fabrike sąskaitininku. 1944 vasarą išvežtas į Lietuvos pasienį kasti prieštankinių griovių. 1944 spalį paskutiniu traukiniu pasiekė Tilžę, gyveno Pamaryje (Pomeranijoje), po to Tiuringijoje, po karo – Heidelberge. Iki 1948 dirbo amerikiečių zonoje civiliu tarnautoju kariuomenėje. 1948 su šeima emigravo į Venesuelą. Čia subūrė visus išeivius į Mažosios Lietuvos Bičiulių draugiją. Vertėsi stiklo importu. 1963 apsigyveno Čikagoje. Veikė lietuviškose organizacijose. Suredagavo Lietuvos pajūrio 30-tą numerį (1968). Palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje.

Ana Bundelienė

Algirdas Matulevičius

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Martynas Bundelis Kaune, 1939 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo