Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marija Dambarienė-Mėgytė

Marija Mėgytė, XX a. mažlietuvių išeivijoje visuomenės veikėja.

Dabarienė-Mėgýtė Marija 1913 III 27Didšiliuose (Šilutės aps.) 1992 XII 4Toronte (Kanada), visuomenės veikėja. Augo lietuviškoje aplinkoje. Tėvas Jurgis Mėgys rinko parašus, kad Klaipėdos kraštas būtų prijungtas prie Didžiosios Lietuvos. Baigusi spartesniąją gimnaziją Klaipėdoje, dirbo pašte Šilutėje, 1939 kovą naciams užgrobus kraštą – Panevėžyje, Vilkaviškyje. Per Antrąjį pasaulinį karą įvairiose įstaigose buvo vokiečių ir lietuvių kalbų vertėja. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1948 apsigyveno Toronte. Lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapijoje įsteigė sekmadieninę lietuvių mokyklą, buvo parapijos sekretorė, Moterų draugijos pirmininkė (13 metų), garbės pirmininkė. Susivienijimo lietuvių Amerikoje finansų sekretorė, Kanados lietuvių žmogaus teisėms ginti komiteto narė. Dalyvavo Lietuvių namų, Kanados Lietuvių Bendruomenės Toronto apylinkės valdybos veikloje, vaidino Aitvaro teatre, nuolat lankė ligonius, rėmė skautus. Su vyru Jonu Dambaru daug metų globojo Martyno Jankaus dukterį Elzę Jankutę ir aklą sūnų Kristupą. Už visuomeninę veiklą Kanados valdžios apdovanota įvairiapusio kultūrininko žymeniu.

L: Lietuvos pajūris. 1987, nr. 71.

MLFA

Iliustracija: Marija Dambarienė-Mėgytė / Iš žurnalo „Lietuvos pajūris“, 1987, nr. 1