Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Dambaras

XX a. lietuvių visuomenininkas, lietuvybės išeivijoje stiprintojas.

Dabaras Jonas 1916Biržuose 1988 VIII 31Toronte (Kanada), visuomenininkas, lietuvybės stiprintojas. Baigęs Biržų gimnaziją studijavo Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1947 persikėlė į Kanadą. 1952 apsigyveno Toronte, čia vedė klaipėdietę Mariją Mėgytę. Dalyvavo žymesnių Toronto lietuvių organizacijų, skautų veikloje, platino spaudą ir užsiėmė kita veikla.

L: Lietuvos pajūris. 1988, nr. 81.

Algirdas Matulevičius