Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Maria Killus

XX a. visuomenininkė, spaudos bendradarbė.

Kllus Maria 1912 VI 27Dar es Salame (dab. Tanzanija) ?. Gimė Afrikoje klaipėdiškio misionieriaus Martyno Kybelkos šeimoje. 1914 grįžo į Klaipėdos kraštą. 1916–1928 gyveno Didžiojoje Lietuvoje, kur jos tėvas kunigavo Sudarge ir Jurbarke. 1928 su tėvais persikėlė į Rytprūsius. Lankė Biblijos mokyklą Berlyne. 1942 ištekėjo už kunigo Joachimo Hanso Kiliaus. Kaip kunigo žmona uoliai darbavosi įvairiose parapijose. Su vyru dažnai dalyvaudavo Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios darbuotojų suvažiavimuose, palaikė ryšius su daugeliu tėvynainių. Yra parašiusi lietuviškų giesmių, skelbusi straipsnių lietuvių kalba.

Arthur Hermann