Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Joachimas Hansas Kilius

Joachim Hans Killus, XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Klius Joachimas Hansas (Joachim Hans Killus) 1910 VI 3Neuwangemannshoe (Tanzanija, Rytų Afrika) 1995 I 2Loerrache (Vokietija), evangelikų liuteronų kunigas. Tėvas – iš Klaipėdos krašto kilęs misionierius Jonas Kilius, motina Marikė Inoks. Joachimas buvo trečias vaikas, gimęs svetur, name ant išdegusio ugnikalnio kraterio pakraščio, netoli Niasos ežero. Per Pirmąjį pasaulinį karą tėvas buvo anglų areštuotas (kaip Vokietijos pilietis) ir išvežtas į Egiptą, o motina su vaikais pateko į Pietų Afrikos belaisvių stovyklą. 1918 mirus tėvui nuo dizenterijos po metų motina su vaikais grįžo į Klaipėdos kraštą. Ji labai vargo, sunkiai vertėsi iš mažos pensijos, papildomai dirbo geležinkelio stotyje ir leido Kilių į gimnaziją Klaipėdoje. Baigęs gimnaziją norėjo studijuoti mediciną, bet būdamas 10 metų susižeidė dešinę akį. Krašte stingant lietuvių kunigų, Kilius pradėjo studijuoti teologiją Karaliaučiaus universitete, gavo pašalpą iš Gustavo Adolfo draugijos. 1932 Tübingene susipažino su būsima žmona Marija Luise Kibelkaite, kunigo Martyno Kibelkos dukra. 1934 Klaipėdoje išlaikęs pirmuosius teologijos egzaminus, o 1937 ir antruosius, Kilius vikaravo Doviluose, Klaipėdoje ir Šilutėje. Nuo 1937 VII 1 iki 1944 X 8 aptarnavo Lauksargių, o nuo 1934 dar ir Natkiškių parapiją. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui po trumpo apmokymo dėl sužeistos akies iš kariuomenės buvo atleistas. 1942 XII 12 po 10 laukimo metų vedė M. Kibelkaitę, baigusią Biblijos mokyklą. Nors naciai persekiojo Bažnyčią, Berlyno parapijoje ji tarnavo kunigo padėjėja. 1944 X 8 Kilius paskutiniu traukiniu išvyko su žmona, motina ir seserimi į Vakarus. Bartensteino apskrityje rūpinosi parapijiečių sielovada. Vėliau 3 mėnesius pavadavo sergantį vietinį kunigą be jokio atlyginimo. Nuo 1945 liepos mėn. Kilius apsigyveno Lippėje, pas ištekėjusią seserį, ir be jokio atlyginimo pavaduodavo evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų kunigus. 1946 V 2 iki 1950 V 17 laikinai gavo darbą bažnyčioje. Vėliau 2 metus pavadavo išvykusį kunigą. Kunigavo Ersingene, netoli Ulmo, po to Sidringene, netoli Heilbronno, Reinsbronne. Loerrache patarnaudavo dar ir senelių prieglaudoje. Nuo 1984 iki 1993 pavaduodavo 20 parapijų kunigus. Žmona Marija, žurnalo Svečias ir kitos lietuvių spaudos darbuotoja, giesmių, eilėraščių ir straipsnių autorė. Liko 5 vaikai.

L: Svečias. 1995, nr. 2, p. 94; 1996, nr. 2, p. 84–101.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Kunigas Joachimas Hansas Kilius tarp Lauksargių konfirmantų, 1935 / Iš žurnalo „Svečias“, 1995, nr. 2