Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mantvilaičiai

kaimas ir seniūnija Pagėgių apskrityje, Piktupėnų parapijoje, Natkiškių valsčiuje.

Mantvilaičiai (vok. Mantwillaten), kaimas ir seniūnija Pagėgių apskrityje, Piktupėnų parapijoje, Natkiškių valsčiuje, 13 km į šiaurę nuo Tilžės, 4 km į pietus nuo Natkiškių, 7 km į šiaurę nuo Pagėgių, prie plento Natkiškiai–Birštoniškiai. Pro Mantvilaičius teka Eisrava (Eistra), Vilkos upės dešinysis intakas. XVIII a. pradžioje 15 šeimų valdė 11 ūbų žemės. Tada surašyti: Thumbaschas Pipirpreugschus (Pipirpreikšas), Millkus Nausedait (Nausėdaitis), Kilius Delnus (Delnius), Jurg Szamaitis (Žemaitis), Abbries Delnus, Dodtsches Matznohrus (Macnorius), Cristup Birbas, Ensies Ruddies (Rudys), Johns Tarrackzendt (Tarakžentis), Mertschus Blausdus (Blauzdžius), Annus Rabasaitis, Dodtschies Klimzendt (Klimžentis), Dodtschies Naujoks ir Ensies Petkus. Senieji krašto gyventojai vėliau maišėsi su atvykusiais kitataučiais (iš Šveicarijos atvyko Ruchas – vėliau turėjęs sūrinę, iš Reino krašto – Pfafas ir kiti). XIX a. pradžioje ūkininkų kaime buvo 59 gyventojai 7 sodybose. XIX a. viduryje laisvųjų ūkininkų ir laisvųjų šatulininkų kaime buvo 180 gyventojų 55 sodybose. Mantvilaičiai valdė 1225 margus ir 71 rykštę žemės. Vaikai lankė mokyklą Jonikaičiuose. 1871 Mantvilaičiuose gimė Mažosios Lietuvos veikėjas Kristupas Urėdaitis (1913 palaidotas Mantvilaičių kapinėse). 1895 nutiestas plentas iš Mantvilaičių į Tamošaičius (Grygalius). 1905 buvo 210 gyventojų (70% lietuvių). XX a. pradžioje buvo kaimo branduolys su keliomis įvairaus dydžio sodybomis, keli viensėdžiai aplink. 1925 buvo 208 gyventojai, valdyta 373 ha žemės. 1941 buvo 164 gyventojai, tarp jų Herbert Naujoks, John Milkereit, Georg Paszer (Pažėra), Georg Pogsties (Pokštys), Johann Petereit, Franz Bartkus, Hermann Gawehn ir kiti. Maišantis gyventojams, keitėsi senosios pavardės. Pvz., Marikę Peludaitytę vedė Danielius Pfafas, Idą Milkeraitytę – Oto Knoras ir taip toliau. Kaip ir kitiems Mantvilaičių gyventojams 1944 rugpjūtį teko pasitraukti į Vakarus, patirti pabėgėlių dalią. Sovietmečiu Mantvilaičiai labai suniokoti, 1991 buvo senųjų sodybų liekanų.

Frida Bochenek

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Mantvilaičiai, 1991