Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Maksas Kestenus

Maksas Kestenius, Kastenius, XX a. Mažosios Lietuvos spaustuvininkas.

Kestẽnus Maksas (Maksas Kestẽnius, Kastẽnius) 1900 IX 11Molgiriuose (Tilžės aps.) 1968 III 15Gronau (Vokietija), Mažosios Lietuvos spaustuvininkas. Kestenaus tėvas – susipratęs lietuvininkas, labai gerbtas apylinkėse ūkininkas, net 27 metus (iki pat mirties) buvo renkamas kaimo seniūnu. Kestenus Unguroje išmoko spaustuvininko amato, 1920 gizelio egzaminus išlaikė Įsrutyje. 1921 persikėlė į Klaipėdą, dirbo Hennigo spaustuvėje, kai buvo leidžiamos Klaipėdos krašto valdžios žinios. Persikėlęs į Kauną, dirbo Raidės spaustuvėje. 1924 I 18 grįžęs į Klaipėdą pradėjo dirbti Ryto spaustuvėje laikraščių raidžių rinkėju, metranpažu, akcidencinio skyriaus rinkėju, leidinių skyriaus vedėju, o nuo 1935 – rinkyklos techninio skyriaus vedėju. 1933 išlaikė meistro egzaminus prie Klaipėdos Amatų Rūmų. Taip pat dirbo Lietuvos keleivio, Memeler Neueste Nachrichten, Memeler Allgemeine Zeitung atsakinguoju redaktoriumi. Aktyviai dalyvavo visuomenės veikloje, buvo lietuvių organizacijų narys ir vadovas. Po 1939 kovo mėn. uždarius Klaipėdos Rytą, išvyko į Berlyną, kur įsitaisė mažą spaustuvę. Per bombardavimą ji sugriauta, Kestenus persikėlė į Gronau prie Hannoverio, ten irgi turėjo spaustuvę.

L: Vakarai. 1939 I 18.

Eva Maria Kestenus