Mažosios Lietuvos
enciklopedija

maištas

įvairūs bruzdėjimai.

maštas. Dar nuo Kryžiuočių ordino laikų būta įvairių bruzdėjimų. Išgarsėjo Sembos valstiečių 1525 sukilimas, kur pasižymėjo Kasparas. Kaimiečiai bruzdėdavo ir vėliau. Pvz., 1652–1653 kilo maištas Įsruties valsčiuje. Tada beveik metus priešintasi vis sunkintai mokesčių naštai. Maištui malšinti kviesti kareiviai iš Klaipėdos įgulos. Vėlesniais amžiais būta vietinių maištų (prieš įvairius dvarininkus ir kita). Žinomi choleros maištai XIX a., kai vietos gyventojai protestuodavo prieš griežtas karantino taisykles, įvairius suvaržymus. Tačiau visi tie maištai neperaugdavo į vietines revoliucijas.

L: Markwitz U. Staatsräson und Landesdefension. Boppard / R., 1984.

Martynas Purvinas