Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kasparas

1525–1528 Sembos valstiečių sukilimo pradininkas, vienas pirmųjų sukilimo vadų.

Kãsparas (XVI a.), 1525–1528 Sembos valstiečių 1525 sukilimo pradininkas, vienas pirmųjų sukilimo vadų. Kaimės malūnininkas Kasparas 1525 rugsėjo pradžioje, pasikvietęs Kaimės apylinkės žemdirbius ir kitus, suėmė pilyje gyvenusį amtmoną, pasižymėjusį žiaurumu. Kasparo vadovaujami sukilėliai nužygiavo prie Labguvos pilies, kurioje slėpėsi dvarininkai. Sukilėliai pilies nepuolė, o pasuko į pietus – Tepliavos link. Prie Alkainių jie susijungė su kita sukilėlių grupe, vadovaujama Jono Geriko. Kasparas tapo sukilimo vyriausiojo vado J. Geriko padėjėju. Sukilimui pralaimėjus, Kasparui Kaimėje įvykdyta mirties bausmė. Kasparą paminėjo Johannesas Bobrowskis savo eilėraštyje Der samländische Aufstand 1525 [Sembos sukilimas 1525 metais].

L: Ambrassat A. Die Provinz Ostpreussen. Königsberg, 1912; Weise E. Der Bauernaufstand in Preussen. Elbing, 1935.

Jurgis Mališauskas