Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Magdalena Klumbytė-Piklaps

ekonomistė, Klaipėdos vokiečių bendrijos pirmininkė.

Klumbýtė-Pklaps Magdalena 1940 I 6Petreliuose (Šilutės aps.), ekonomistė. Stambių ūkininkų Jurgio Klumbio ir Mėtos Pažėraitės duktė. Jos senelis Kristupas Pažėra (Christoph Paszehr, 1874–1956) buvo žinomas evangelikų liuteronų sakytojas, nacių kalintas Klaipėdoje. Tėvas Jurgis Klumbys (Georg Klumbies, 1908–1995) per sovietmetį nebuvo nuolankus valdžiai Saugų evangelikų liuteronų bažnyčios tarybos pirmininkas ir sakytojas. Dėdė Mikas Klumbys (Michael Klumbies, miręs 1985) ir pusbrolis Paulius Gerhardas Klumbies po Antrojo pasaulinio karo kunigavo Vokietijoje. Klumbytė-Piklaps 1966 baigė Kauno žemės ūkio akademiją ir pradėjo dėstyti Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikume (dabar Aukštesnioji žemės ūkio mokykla). 1974 baigė Maskvos A. Timiriazevo žemės ūkio akademijos Pedagogikos fakultetą. Nuo 1978 skyriaus vedėja, 1995 vyresnioji dėstytoja. Klaipėdos vokiečių bendrijos pirmininkė (1992–2016). Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos labdaros ir kultūros draugijos Sandora pirmininkė (1989–2020). Parengė ir išleido mokymo metodinės literatūros. Sūnus Arnoldas Piklaps sistemotyros magistras, Simono Dacho namų administratorius.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Magdalena Klumbytė-Piklaps, 2001

Iliustracija: Miškogalių (dabar Petrelių) kapinių atstatyti vartai, 1998

Iliustracija: Magdalenos Klumbytės-Piklaps motina Mėta Pažėraitė (1910–2003) su proanūke Marlena, 2000 / Iš Magdalenos Klumbytės-Piklaps šeimos albumo

Iliustracija: Pažėrų gyvenamasis namas Miškogaliuose (dabar Petreliuose), 1932 / Iš Magdalenos Klumbytės-Piklaps šeimos albumo

Iliustracija: Senelė iš motinos pusės Madlinė Szogs-Pažėrienė, gimusi 1897 / Iš Magdalenos Klumbytės-Piklaps šeimos albumo

Iliustracija: Senelis iš motinos pusės Kristupas Pažėra (1874–1956) stovi antras iš dešinės tarp kaizerio kariuomenės karių prie Vištyčio, 1916 / Iš Magdalenos Klumbytės-Piklaps šeimos albumo

Iliustracija: Senelis iš tėvo pusės – Klumbys su sūnumi Viliumi, marčia Lena, broliu Miku, jo dukra Erna Kybranciene, vaikais, apie 1941 / Iš Magdalenos Klumbytės-Piklaps šeimos albumo

Iliustracija: Tėvų vestuvės Miškogaliuose (dabar Petreliuose), 1936 / Iš Magdalenos Klumbytės-Piklaps šeimos albumo

Iliustracija: Tėvai Mėta ir Jurgis Klumbiai Klaipėdoje, 1998 / Iš Magdalenos Klumbytės-Piklaps šeimos albumo

Iliustracija: Saugų parapijos triūbininkai, groję per pamaldas bažnyčioje,1926 / lš Magdalenos Klumbytės-Piklaps šeimos albumo

Iliustracija: Miškogalių ir Petreliu kaimų ūkininkaitės, lankiusios namų ruošos kursus, antra stovi Mėta Pažėraitė, 1929 / lš Magdalenos Klumbytės-Piklaps šeimos albumo

Iliustracija: Pažėrų tarnaitė Elza Вгеуег, 1924 / lš Magdalenos Klumbytės-Piklaps šeimos albumo