Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Klumbys

Michael Klumbies, XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Klumbỹs Mikas, Klumbies Michael 1905 X 7Laučiuose (Šilutės aps.) 1985 IV 25Blomberge (Vokietija), evangelikų liuteronų kunigas (1938). Vyskupo Roberto Joppo iš Verdainės rekomenduotas 1936 baigė teologinius mokslus Berlyne. Į kunigus 1938 įšventintas Klaipėdos Šv. Jono bažnyčioje. 1932–1937 kunigas Rusnėje, 1937–1942 Karklininkuose. 1942–1945 tarnavo vokiečių kariuomenėje Alnoje (Mažoji Lietuva). Po Antrojo pasaulinio karo įsitraukė į lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios veiklą Rytų ir Vakarų Vokietijoje, aptarnavo lietuvius evangelikų stovyklose. 1947–1962 kunigavo Blomberge, 1962–1971 Lemge. Pastatydino 2 bažnyčias (Lemge ir kitur); jose laikė ir lietuviškas pamaldas. Dalyvavo lietuvių suvažiavimuose. Išėjęs į pensiją (1971) laikė pamaldas Annaberge, Lebenstete, kitur. Žmona Urtė Winks-Klumbies gyveno Blomberge. Iš 2 sūnų Paulus Gerhardas Klumbies – kunigas.

MLFA

Vytautas Kaltenis

Algirdas Žemaitaitis