Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikas Klumbys

Michael Klumbies, XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Klumbỹs Mikas, Klumbies Michael 1905 X 7Laučiuose (Šilutės aps.) 1985 IV 25Blomberge (Lipės aps., Vokietija), evangelikų liuteronų kunigas (1938). 1928 Berlyne eksternu išlaikė abitūros egzaminus. Vyskupo Heramnno Roberto Joppo iš Verdainės rekomenduotas 1936 baigė teologijos mokslus J. Gosnerio misionierių seminarijoje Berlyne. 1938 X 23 įšventintas kunigu Klaipėdos Šv. Jono bažnyčioje. 1932 VII 16–1937 Rusnės parapijos valdytojas, 1937–1943 Karklininkų kunigas. 1943–1945 kunigavo Alnoje. Po Antrojo pasaulinio karo įsitraukė į lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios veiklą Rytų ir Vakarų Vokietijoje, aptarnavo lietuvius evangelikų stovyklose. Po 1945 kunigavo Holzhauzene, 1947–1962 Blomberge, 1962–1971 Lemge. Pastatydino 2 bažnyčias (Lemge ir kitur); jose laikė ir lietuviškas pamaldas. Dalyvavo lietuvių suvažiavimuose. Išėjęs į pensiją (1971) laikė pamaldas Anaberge (Annaberg), Lebenstete (Lebenstedt) ir kitur. Žmona Urtė Winks‑Klumbies gyveno Blomberge. Iš 2 sūnų Paulus Gerhardas Klumbies – kunigas, profesorius daktaras. Kunigas M. Klumbys palaidotas Blomberge ar Barntrupe.

MLFA

Vytautas Kaltenis

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Mikas Klumbys (1929 III) / Iš „Mūsų sparnai“, 1985, nr. 59