Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Macikai

dvaras ir kaimas Šilutės apskrityje, Verdainės parapijoje.

Macika (vok. Matzicken), dvaras ir kaimas Šilutės apskrityje, Verdainės parapijoje, Urbiškių (Ermalėnų) seniūnijoje, Gaidelių valsčiuje, 3 km į rytus nuo Šilutės, Šyšos kairiajame krante. Apylinkėse gyventa nuo seno (Macikų kapinyne aptikta II–XIII a. radinių). 1540 minėtas gyventojas Matz Kurre. 1663 Verdainės kunigas Vilhelmas Martinis perėmė 9 ūbus apleistos žemės į šiaurės rytus nuo bažnyčios (įsipareigodamas valdžiai kasmet mokėti po 80 markių už 1 ūbą). Jis siekė Macikams gauti Kulmo teises. Taip pradėtas kurti Macikų dvaras. Ilgai verstasi apynių auginimu ir alaus gamyba (Macikuose veikė alaus bravoras). XIX a. viduryje bravoro meistru buvo rašytojo Hermanno Sudermanno tėvas (kilęs iš olandų menonitų). 1857 Macikuose gimęs rašytojas daugelyje kūrinių vaizdavo apylinkių lietuvininkų gyvenimą. XX a. pradžioje paupyje buvo vidutinė dvaro sodyba su keliolika įvairių pastatų, kelios darbininkų sodybėlės greta. Nuo plento ir siaurojo geležinkelio Šilutė–Kulėšai Macikus skyrė miškelis. 1905 buvo 50 gyventojų. XX a. pradžioje dvarą valdė Rudolfas Niekelis, tada įveisęs olandiškos veislės galvijų elitinę bandą. Dvaras valdė 350 ha (iš jų 125 ha daržų bei ariamosios žemės, 91 ha pievų). Po Pirmojo pasaulinio karo riteriškasis dvaras valdė 290 ha (iš jų 168 ha daržų bei ariamosios žemės, 23 ha pievų). 1924 Lietuvos kariuomenė išnuomojo dvaro centrą ir ten įkurdino 7-ojo kunigaikščio Butigeidžio pulko karių batalioną. Vėliau Lietuvos vyriausybė nupirko 70 ha žemės ir dvaro sodybą, skirtą įrengti kareivinėms ir nuolatinei įgulai. 1925 buvo 55 gyventojai, valdyta 274 ha žemės. 1939 Macikuose buvo 269, o 1941 (su Urbiškiais) – 321 gyventojas. 1939 Klaipėdos kraštą užėmę naciai ten įrengė „perauklėjimo“ stovyklą lietuvininkams, o vėliau – karo belaisvių stovyklą. Po 1955 Macikuose įsteigta psichikos ligonių bei invalidų prieglauda. Dvaro sodyba suniokota, dalis pastatų nugriauta. Atgimimo metais Macikų koncentracijos stovyklos teritorijoje pastatytas atminimo kryžius 1939–1955 nacių ir sovietų genocido aukoms (tarp jų buvo ir nemažai lietuvininkų). H. Sudermanno gimtasis namas 1984 restauruotas, jame įrengta paroda apie rašytoją.

Albertas Juška

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Macikų dvaro sodyba, 1995

Iliustracija: Alaus darykla Macikuose, XIX a. / Iš „Libra Memelensis“ leidyklos archyvo

Iliustracija: Macikų dvaro rūmai, 1941 / Iš Herderio instituto fotoarchyvo (Herder-Institut e. V. Bildarchiv)