Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lüneburgo lietuvininkai

po Antrojo pasaulinio karo Lüneburge susitelkę karo pabėgėliai lietuvininkai.

Lüneburgo lietùvininkai. Šiaurės Vokietijos mieste prie Ilmenau upės po Antrojo pasaulinio karo telkėsi lietuviai (apie 100, tarp jų ir išeiviai iš Mažosios Lietuvos). Turėjusieji išvietintųjų teises buvo aprūpinami maistu ir kitkuo iš Alt-Garge stovyklos (apie 18 km nuo Lüneburgo). Kurį laiką Lüneburge veikė išvietintųjų ligoninė, kurioje dirbo ir keli lietuviai gydytojai. 1945–1946 įsteigtas Lietuvių sąjungos skyrius, kuriam vadovavo kunigas Baltutis, vėliau Daugirdas. Iki 1955 veikė nedidelė Lietuvių bendruomenės apylinkė, vadovaujama Viliaus Mačiulaičio. Vėliau daugelis lietuvių išsikėlė kitur ar emigravo. Mažąją Lietuvą primena mieste veikiantis Ostpreußisches Landesmuseum in Lüneburg [Rytprūsių krašto muziejus Liūneburge], tyrimo įstaiga Nordostdeutsches Kulturwerk [Šiaurės rytų vokiečių kultūros institutas].

LE