Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nordostdeutsches Kulturwerk

Šiaurės Rytų Vokietijos kultūros įstaigos mokslinių tyrimų institutas.

Nordostdeutsches Kulturwerk [Šiaurės Rytų Vokietijos kultūros įstaiga], to vardo draugijos įkurtas ir iki 2001 jos išlaikytas mokslinių tyrimų institutas. Jame būrėsi iš buvusios Vokietijos Rytų kraštų kilę arba juos, Lenkiją ir baltų šalis tyrinėję mokslininkai. Instituto būstinė Lüneburge (Vokietija). Nordostdeutsches Kulturwerk remia Vokietijos bei Žemosios Saksonijos krašto vyriausybė (vienintelė Vokietijos institucija, apmokanti Lietuvos istorijos vieną specialistą). Iš pradžių dirbo iki 10 mokslininkų, 2003 liko 7. Institutas rengė suvažiavimus, parodas, leido knygas. Išleista Mažajai Lietuvai svarbių veikalų, tarp jų: E. Jägerio Prussia-Karten [Prūsijos žemėlapiai]; P. R. Kwaukos Kurisches Wörterbuch [Kuršių kalbos žodynas]; K. U. Ruffmanno Deutsche und Litauer in der Zwischenkriegszeit [Vokiečiai ir lietuviai tarpukariu]. Nordostdeutsches Kulturwerk turėjo biblioteką, archyvą ir leidyklą. Leido mokslinį žurnalą „Nordost-Archiv“. Nuo 2002 institutas suvalstybintas ir sujungtas su Institut für Deutschland- und Osteuropaforschung [Vokietijos ir Rytų Europos tyrimų institutas], pavadintas Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa [Šiaurės Rytų Europos vokiečių kultūros ir istorijos institutas], sutrumpintai Nordost-Institut [Šiaurės Rytų institutas]. Išplėsta Nordostdeutsches Kulturwerk veikla – dabar ji apima visą Rytų ir Vidurio Europos šalių istoriją, Vokietijos santykius su šiais kraštais bei vokiečių mažumos gyvenimą Rytų Europoje. Kartu institutas integruotas į Hamburgo universitetą. Leidykla uždaryta, archyvas nebeplečiamas, bet Nordost-Archiv leidžiamas toliau.

Arthur Hermann